Σχολικό Έτος 2013-2014

 

Εδώ μπορείτε να δείτε τις εργασίες που πραγματοποίησαν οι μαθητές του Σχολείου μας κατά την διάρκεια της Σχολικής χρονιάς την οποία έχετε επιλέξει να δείτε. Για να δείτε αυτές τις εργασίες επιλέξτε από το μενού αριστερά το μάθημα και στη συνέχεια επιλέξτε κάποια εργασία από τη λίστα που θα εμφανιστεί στα δεξιά.